“ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY ” KHÁM PHÁM NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA BẢN THÂN - PHÂN TÍCH TÂM LÝ - ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ

Tin tức

ĐÀO TẠO SINH TRẮC VÂN TAY LEVEL 2

Ngày 24/11 vừa qua, WellGen Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo Sinh trắc vân tay cho hơn 40 đối tác, đại lý và những người đam mê với lĩnh vực giáo dục. Hãy cùng theo dõi chương trình qua những hình ảnh sau:

Vẫn như thường lệ, WellGen Việt Nam vẫn luôn định kỳ tổ chức các chương trình đào tạo xuyên suốt từ cơ bản đến nâng cao, đến nhượng quyền thương hiệu và chiến lược kinh doanh, ngày càng lan tỏa giá trị nhiều hơn nữa.