“ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY ” KHÁM PHÁM NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA BẢN THÂN - PHÂN TÍCH TÂM LÝ - ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ

Tin tức

Buổi chia sẻ tại Công Ty Wellgen Việt Nam cho 40 phụ huynh của kỷ lục gia trí nhớ Việt Nam " NGUYỄN PHÙNG PHONG " với chủ đề : Áp dụng phương pháp siêu trí nhớ trong việc học tiếng Anh, sau khóa học có thể nhớ 50 từ đến 100 từ tiếng Anh mỗi ngày.