“ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY ” KHÁM PHÁM NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA BẢN THÂN - PHÂN TÍCH TÂM LÝ - ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - ĐẦU TƯ GIÁO DỤC - ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ

Tin tức

BUỔI CHIA SẺ NHỮNG GIÁ TRỊ VỚI CHỦ ĐỀ

Buổi chia sẻ ngày 26/02/2017 của chị Loan với hơn 100 phụ huynh học sinh tham dự trong chủ đề "THẤU HIỂU ĐỂ YÊU THƯƠNG".